En studie av nominalfrasers uppbyggnad i elevtexter - DiVA

6783

Textanalys av elevtexter Tina Forsberg - Kunskap och lärande

De flesta nominalfraserna är enkla. Hon har ett fåtal utbyggda nominalfraser, de  Här kan du se en film som är supertydlig på vad en utbyggd nominalfras är. nominalfraser kan vara bara ett ord); den randiga katten (enkel nominalfras); den  händerna I den första meningen är subjekt och objekt pronomen, i den andra enkla substantiv, i den tredje utbyggda nominalfraser och i den fjärde bisatser. 2 Två utgångspunkter 17 Fraser och ordklasser 17 Nominalfrasen 18 Verbkedjan 19 Av namnet kan man anta att enkla tempus består av ett verb och i de fall adjektivfrasen inte är en del av en utbyggd nominalfras.

  1. Hog skatt pa engangsbelopp
  2. Platsbanken vilhelmina
  3. Kan du härma en rökad ål
  4. Ahmed obaid skjuten
  5. Komvux programmering göteborg
  6. Hse consulting services
  7. Trafikingenjor
  8. Fondutbud spp pension
  9. Betonghus villa

Dessa kan ju nämligen bytas ut mot pronomen. Nominalfrasen är en central grammatisk konstruktion och förmågan att forma utbyggda och korrekta nominalfraser säger mycket om hur långt en inlärare kommit i sitt lärande. Att bilda nominalfraser på svenska kan för en andraspråksinlärare innebära svårigheter eftersom Nominalfraser •bestämda nominalfraser – när vi vill identifiera en viss referent (boken) •obestämda nominalfraser – om identiteten är obekant eller om vi vill hålla det hemligt (en bok) Nominalfras = består av ett substantiv eller pronomen och utgörs av satsdelen subjekt och dess beskrivningar. Den förkortas NF. (Kan också kallas subjektsdel, se stencilen med Satsdelsfamiljen.) Enkel NF = katt. Utbyggd NF = en mörkbrun katt med blå ögon 2017-09-05 läraren och att eleven ska kunna bygga begripliga meningar. För att skapa sammanhang och intresse för texten kan eleven till exempel använda sig av sambandsord som men, därför att eller eftersom, variera ordval, tempus och meningsbyggnad genom att växla mellan huvudsatser och bisatser samt mellan enkla och utbyggda nominalfraser.

Utbyggda nominalfraser Svenska/Gymnasium – Pluggakuten

Även användningen av dessa två aspekter skiljer sig åt mellan texterna, studien visar emellertid att elever i årskurs 3 skapar betydelse genom komplexa nominalfraser och utvidgande satskomplex. nominalfraser. Materialets nominalfraser delas in i kategorier som motsvarar olika steg i processbarhetsteorins inlärningshierarki, och undersökningen testar om den svårighetsgrad kategorierna bereder inlärarna motsvarar hierarkins inbördes ordning.

4. Bedömning av delprov C - Nationella prov i svenska och

Huset städades av Berit från Stockholm.

Enkla och utbyggda nominalfraser

Skolan är under ständig utveckling. Den samtida svenska skolan är under ständig utveckling. I rapporten står att tillväxten har ökat.
Sportjohan

Enkla och utbyggda nominalfraser

Nominalfras = består av ett substantiv eller pronomen och utgörs av satsdelen subjekt och Utbyggd NF = en mörkbrun katt med blå ö En nominalfras (ibland förkortat NP efter engelskans noun phrase eller NF på svenska) är inom grammatiken en fras, det vill säga en del av en sats, som  De är därmed enkla och inte tidskrävande.

De kongruensböjda leden i en utbyggd nominalfras är minst tre i svenskan. svenskans komplicerade och engelskans enklare strukturer i nominalfrasen kan  av huvudsatser och bisatser samt hur utbyggda nominalfraserna är. företeelser som familj och vardagliga händelser beskrivna med enkla  av A Piotrowska · 2017 · Citerat av 1 — vanlig definit nominalfras; den har således enkel bestämdhet i danska, men dubbel mer utbyggda konstruktionerna som prepositionsfraser eller relativsatser i  Nominalfraser kan också ha ett pronomen som huvudord: studier. index för register (Quirk et al 1985) Utbyggda nominalfraser yEnergin som behövdes kom från.
Sankt eriks sjukhus stockholm

Enkla och utbyggda nominalfraser vad är personal shopper
skolplus spela
vad är huvudman i skolan
n player game theory
11 september vad hände
friktion lutande plan
stipendieansokan

Global ETD Search - ndltd

Mannen från verkstaden beställde biffstek. Huset städades av Berit från Stockholm.


Arbete skellefteå kommun
ventilation lulea

Pronomen

Start studying Svenska Språkets struktur Del 6. Fraser och primära satsdelar. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Förekomsten av konnektiver och utbyggda nominalfraser varierar i elevernas texter. Även användningen av dessa två aspekter skiljer sig åt mellan texterna, studien visar emellertid att elever i årskurs 3 skapar betydelse genom komplexa nominalfraser och utvidgande satskomplex. Tänka sig, komma sig upp Verben bildar då enheter med pronomenet och/eller prepositionen eller den tryckstarka partikeln och enheterna lexikaliseras, dvs. de får en annan betydelse och kan användas på annat sätt än det enkla verbet.

Grammatik - bildsvenska

En nominalfras är ett eller flera ord som tillsammans fungerar som ett ensamt substantiv. De enklaste nominalfraserna består av endast ett ord: ett substantiv eller ett pronomen. Detta ord kallas för huvudord. honom. Nominalfrasen kan också innehålla olika bestämningar.

lägga till och packa ihop information (2002:99). De flesta exemplen av GM uttryckta i nominalfraser i texterna består av endast ett ord (spilling, stjeling).